disclaimer

Camping Portal frånsäger sig allt ansvar för informationen på denna webbplats. Materialet på denna webbplats är inte nödvändigtvis uttömmande, fullständig, korrekt eller uppdaterad och innehåller länkar till externa webbplatser som ligger utanför Camping Portal kontroll.

Campingportalen tar därför inget ansvar för dessa. Vårt mål är att se till att informationen presenteras vid rätt tidpunkt och är korrekt. Vi kommer att försöka rätta till fel som vi är medvetna om.